Aladin FC Spray高滑动速度。低摩擦系数,优异的脱模和滑动性能,良好的附着力,以金属,橡胶,塑料,玻璃,木材。 Aladin FC Spray high sliding speeds. Low coefficient of friction , excellent release and slip properties, good adhesion to metal, rubber , plastic, glass, wood.
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.