Alu Spray金属防护漆的基础上铝。特别适合于潮湿腐蚀保护或水下保护。 Basis Alu Spray paint on aluminum metal protection . Corrosion protection is particularly suitable for wet or underwater protection.
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.