Biolube H Spray 半合成胶粘剂润滑油,具有极大的抗磨损添加剂。良好的附着力。符合USDA H1法规。 Biolube H Spray adhesive semi-synthetic lubricants , has great anti-wear additives. Good adhesion. Compliance with USDA H1 regulations.
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.