Brilube 60, 70 và 90 có thể sử dụng các tài liệu này để áp dụng hệ thống trực tuyến để thích ứng với áp lực được áp đặt bởi một loạt các kích cỡ và cấu trúc dây. Các hệ thống này hoạt động bằng cách buộc chất bôi trơn vào dây và loại bỏ độ ẩm, giữ ẩm còn lại ...
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.