Ciric B Spray低摩擦系数,防止燃烧的螺栓,管件和滑动面和生锈。良好的耐水性和耐腐蚀性,良好的密封性能,散热性好,树脂和不结焦。 Ciric B Spray low coefficient of friction to prevent burning bolts , fittings and the sliding surface and rust. Good water resistance and corrosion resistance , good sealing properties , heat resistance , resins and coke .
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.