Người DuPont đã chuyển đổi thành công công ty của họ thành hai thế kỷ, đưa DuPont trở thành một trong những công ty công nghiệp bền vững và thành công nhất trên thế giới. Câu chuyện của họ chuẩn bị cho lịch sử thú vị, và dòng thời gian này cho họ biết cách thực hiện ...
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.