Ferroxin DS Spray 钢丝绳保养产品提供长期的防腐蚀保护和润滑性能。硬胶粘剂。 Ferroxin DS Spray rope maintenance products provide long-term corrosion protection and lubrication properties. Hard adhesive.
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.