Ferroxin T Spray用白色固体(PTFE),以改善滑动,解决,润滑和保护机械零件,工具等等。 Ferroxin T Spray white solid (PTFE), to improve the sliding solve lubrication and protection of machine parts, tools and so on .
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.