Được thành lập vào năm 1980, công ty có một mạng lưới rộng khắp các công ty con và đại diện bán hàng trên toàn thế giới kể từ khi thành lập. Tỷ lệ đổi mới cao và các sản phẩm hạng nhất của chúng tôi chỉ là một vài lý do cho sự thành công ngày càng tăng của thương hiệu LUBCON trên thị trường thế giới.
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.