Mobil là công ty dầu mỏ và hóa dầu tư nhân lớn nhất thế giới, đồng thời là công ty hàng đầu thế giới về dầu khí. Nó bắt đầu thành lập vào năm 1882 bởi John Rockefeller, một công ty dầu tiêu chuẩn và có trụ sở tại Irvine, Texas.
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.