MOLYDAL là người tạo ra dầu nhờn công nghiệp từ năm 1958. Từ năm 1958 đến đây MOLYDAL là một doanh nghiệp gia đình về chất bôi trơn công nghiệp. MOLYDAL đã được định vị là giám đốc sản xuất, HQSE và bảo trì công nghiệp ...
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.