No Rost Spray渗透水层,松动除锈,提供防腐蚀保护金属部件和滑动面滑动援助因在影片中,良好的穿透性固体润滑剂。 No Rost Spray penetration of the water layer , loose rust, corrosion protection provided sliding surface sliding metal parts and assistance in the movie , a good penetrating solid lubricant .
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.