Kể từ năm 1926, NYROSTEN đã đứng ra giải pháp cho các vấn đề riêng lẻ trong lĩnh vực bảo vệ chống ăn mòn dây cáp cao cấp. Và chuyên sản xuất các chất chống ăn mòn dây thép dây.
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.