Orgon P Spray不含硅氧烷的焊接保护喷雾,可防止焊接飞溅物的附着在气体喷嘴与工件表面。工件可以焊接,电镀,棕色或阳极氧化后涂漆。 Orgon P Spray protection spray the silicone-free solder , weld spatter adhesion prevents the gas nozzle and the workpiece surface. Workpieces can be welded , after plating , anodized or painted brown .
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.