Quick GN Spray优异的脱模和润滑性能。防止燃烧起来,生锈和有利于螺钉的释放。 Quick GN Spray excellent release and lubrication properties. Prevent burning up , rust and is conducive to the release of the screw.
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.