Roger là một phần của ITW, một công ty Fortune 150 đa quốc gia thuộc sở hữu của Hoa Kỳ. Chúng tôi phát triển, sản xuất và bán các chất bôi trơn công nghiệp tiên tiến và hệ thống đánh dấu cho các ngành công nghiệp trên toàn thế giới.
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.