Sekorex H Spray 强有添加剂高温链条润滑剂,温度稳定,低挥发,附着力和耐老化,不吸附灰尘。但提高粘合性。 Sekorex H Spray strong temperature chain lubricant additives , temperature stability , low volatility , adhesion and resistance to aging , does not attract dust . However, to improve adhesion.
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.