Sekorex NAS Spray 非常强的粘性链条润滑剂 改进的耐水性。特别是对潮湿链。 Sekorex NAS Spray chain lubricant viscosity is very strong improvement of water resistance. Especially on wet chain.
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.