Sekorex Non Tox Spray 对于连锁的食品机械润滑、强粘性食品级链条油用于食品行业。 Sekorex Non Tox Spray for chain food machinery lubrication , high viscosity food grade chain oil for the food industry .
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.