Zink G Spray金属锌的基础上与其它保护性金属颜料组合的电化学活性锌保护层。 Electrochemically active zinc -based Zink G Spray a protective layer of zinc metal on metal and other protective pigment combinations.
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.