Zink Spray 锌保护漆电化学活性锌在与其它保护性金属颜料组合的基础上。为防腐蚀保护,如焊后。 Zink Spray paint protection electrochemical activity of zinc in zinc -based paint and other protective metal combinations on . As corrosion protection , such as after welding.
CHO DÙ DỰ ÁN LỚN HAY NHỎ CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT QUAN TÂM
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bất cứ khi nào.